www.protokollen.no Historikk To. 28. mai 2020

Faglig Forum for

Formannskapssektretærer

Leder:

Kristin Meek

Trondheim kommune

Tlf.: 93810530

epost: kristin.meek@trondheim.kommune.no

 

 

Klikk for FFF på facebook

Be om å bli medlem
i vår FB-gruppe!

Historikk

 

Det hele startet med et møte i Sandnes Rådhus onsdag 19. November 1986, hvor endel av landets formannskapssekretærer var samlet. Behovet for et eget faglig forum ble drøftet, tanken om etablering hadde vært luftet tidligere, men det var først i 1986 at det ble dannet et interimstyre, som bestod av:

 

Torbjørn Lund, Trondheim, leder

Gunnborg Nedrebø, Sandnes, nestleder

Knut Frigaard, Oslo, sekretær

Lars-Johan Huse, Ålesund

Reidun Stokmo, Tromsø.

 

Interimsstyret hadde flere møter.

 

Invitasjon til å bli medlem av "en forening" og delta på stiftelsesmøtet ble sendt til alle landets kommuner. 105 var interessert i å delta.

 

Formannskapssekretær Knut Frigaard, Oslo inviterte og var arrangør av stiftelsesmøtet.

 

1987 21. mars:

150 år etter at formannskapslovene ble vedtatt i 1837 ble det holdt Stiftelsesmøte i Oslo Rådhus, 51 formannskapssekretærer var samlet.

 

På åpningen var kommunalministerens personlige rådgiver Tore Christoffersen, leder av KS, Jacob Engh, fra Finland kom formannen i Finlands forening for form.sk.sekr. kanslichef Pentti Makela, Helsingfors og statssekr. Torsten Lilja, Stockholm, tilstede.

 

Ordfører Albert Nordengen inviterte til bankett i Oslo Rådhus på stiftelsesdagen.

 

Stiftelsesprotokollen viser bl.a.:

 

Det offisielle navn på Forumet er Faglig Forum for formannskapssekretærer.

Medlemskap i forumet bekreftes ved at årlig kontingent er innbetalt.

Forumet kan bare oppløses dersom minst 2/3 av medlemmer på årsmøtet stemmer for det.

Vedtekter ble fastsatt og det ble valgt styre,

 

Knut Frigaard, Oslo, leder

Torbjørn Lund, Trondheim

Gunnborg Nedrebø, Sandnes

Lars-Johan Huse, Ålesund

Lilla Bøckmann, Kautokeino

 

Kontingent for året 1987 ble fastsatt til kr. 700,-.

 

1988 27. - 28. mai

ble årsmøtet avviklet i Kristiansand med ca. 45 deltakere.

Vert var Bjørg Sørhus.

 

Den gang fylkesordfører og tidligere kommunalminister Arne Retterdal var foredragsholder, emne: Kommunalpolitikeres arbeidsforhold - formannskapssekretærens rolle.

 

Panel bestod av ordfører Paul Otto Johnsen, Kristiansand, ordfører Knut Lindseth, Mandal og journalist Fritz Kjølsrud fra Fædrelandsvennen.

 

En tur i fritidsparken, dyreparken og middag på skoleskipet Sørlandet var en del av det sosiale programmet.

 

Styre:

 

Knut Frigaard, Oslo, leder

Torbjørn Lund, Trondheim

Gunnborg Nedrebø, Sandnes

Lars-Johan Huse, Ålesund

Bjørg Bergh Sørhus, Kristiansand

 

1989 26. - 27. mai

ble årsmøtet avviklet i Luster med ca. 40 deltakere.

Vert var Hans Lavoll.

 

Emne: Hvordan bør en kommune styres i fremtiden, innleder var finansrådmann i Drammen, Anders Solheim og tidligere byrådsmedlem Hans Svelland fra Oslo.

 

Valgavvikling ved Steinar Dalbakk, Kom.dep var også tema det året.

 

Formannskapssekretæren "kvarter" ble innført som en del av årsmøtet.

 

Vi fikk en fantastisk tur til Nigardsbreen i Jostedalen. Nevnes må også Urnes stavkirke.

 

Styre:

 

Knut Frigaard, Oslo, leder

Torbjørn Lund, Trondheim

Gunnborg Nedrebø, Sandnes

Lars-Johan Huse, Ålesund

Bjørg Bergh Sørhus, Kristiansand

 

Alle medlemmer ble oppfordret til å sende forslag til emblem for FFF.

 

Liv Simensen, Fredrikstad, sendte 25.10.89 forslag til emblem.

 

"Fra fjærpenn til data"

 

LOGO SOM BRUKES I DAG OG ET JAKKEMERKE SOM BEUNDRES AV MANGE !!!!!!!

 

1990 8. - 9. juni

ble årsmøtet avviklet i Trondheim med ca. 45 deltakere.

Vert var Torbjørn Lund..

 

Ny kommunelov var under arbeid, og prof. Jan Fridthjof Bernt var foredragsholder.

 

Stortingsrepr. Pål Atle Skjærvengen rettet sterkt skyts mot KS på måten kommunene ble "styrt" på. Det samme uttrykte Trondheims ordfører Marvin Wiseth.

 

Sightseeing i Trondheim med avslutning og lunsj i Tyholt-tårnet var en opplevelse.

 

Styre:

 

Knut Frigaard, Oslo, leder

Torbjørn Lund, Trondheim

Gunnborg Nedrebø, Sandnes

Lars-Johan Huse, Ålesund

Bjørg Bergh Sørhus, Kristiansand

 

1991 7. - 8. juni

ble årsmøtet avviklet på Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten kommuner, med 30 deltakere.

Verter var Rolf Olsen og Terje Laeskogen.

 

Statsråd Tove Strand Gerhardsen gjestet årsmøtet og innlegget var: "Etiske regler for ombudsmenn".

 

Prof. dr.juris Eivind Smith tok for seg granskning av Oslo kommune, habilitet, til tilsyn generelt idet politisk system.

 

Styre:

 

Knut Frigaard, Oslo, leder

Torbjørn Lund, Trondheim

Gunnborg Nedrebø, Sandnes

Lars-Johan Huse, Ålesund

Bjørg Bergh Sørhus, Kristiansand

 

1992 12. - 13. juni

ble årsmøtet avviklet i Stavanger med 45 deltakere.

Vert var Torbjørg Undem.

 

Stortingsrepresentant Gunnar Berge var invitert og holdt et innlegg om "Kommunenes oppgaver i et nasjonaløkonomisk perspektiv".

 

Stortingsrepresentant Sverre Mauritzen gjennomgikk deler av den nye kommuneloven.

 

På dette årsmøtet ble utdelt en oversikt over de arbeidsoppgaver som var tillagt stillingene som formannskapssekretærer. Oversikten viste meget varierte arbeidsområder.

 

Busstur i Stavanger og besøk på Stavanger museum var et flott sosialt tiltak.

 

Jakkemerke "LOGO" ble tilsendt alle medlemmene etter årsmøtet.

 

FFF var 5 år, og en fyllepenn med gravering ble utdelt til deltakerne på årsmøtet.

 

Styre:

 

Knut Frigaard, Oslo, leder

Torbjørn Lund, Trondheim

Gunnborg Nedrebø, Sandnes

Lars-Johan Huse, Ålesund

Bjørg Bergh Sørhus, Kristiansand

 

1993 4. - 5. juni

ble årsmøtet avviklet i Alta med ca. 40 deltakere.

Vert var Kari Romslo.

 

Hovedforedragsholderen fra NRK Tromsø sviktet oss, men journalist Jarle Mjøen, Altaposten, snakket om forholdet mellom kommune og media.

 

Leder av samekretsvalgstyret, Odd M. Hætta, kåserte om sametingsvalget.

 

Årsmøtet i Alta ble et kultur og sosialt samvær, og vi reiste derifra med kraftige inntrykk fra en landsdel som var ukjent for flere av oss. Alta kraftverk,. Stilla, tur i elvebåt, middag i en gamme og ikke minst Alta museum med helleristninger er minner som "sitter".

 

Flere av oss hadde tatt en ekstra fridag og var bl.a. med på en busstur til Nordkapp 3. juni, og på søndagen etter årsmøtet en tur med hest og kjerre inn til en seter.

 

Styre:

 

Knut Frigaard, Oslo, leder

Torbjørn Lund, Trondheim

Torbjørg Undem, Stavanger

Lars-Johan Huse, Ålesund

Inger Marie Pedersen, Mandal

 

1994 2. - 4. juni

ble årsmøtet avviklet i Ålesund med 45 deltakere.

Vert var Lars-Johan Huse.

 

Det var i 1994 at årsmøtene startet en torsdag ettermiddag, motivasjonssekvens ved Brita Solbakken fra Ringom-Instituttet. Fredagen var det kontorsjef Overaa , kommunelovens deler vedr. habilitet, klage over enkeltvedtak og politikk-administrasjon. "Tanker om fremtidens kontor" v/Hewlett Packard.

 

Det var det året fylkestingssekretærer ble medlemmer og var sterkt representert på årsmøtet.

 

Å beskrive byvandringen i Ålesund med Harald Grytten kan jeg ikke gjøre, fordi det må oppleves.

 

Styre:

 

Knut Frigaard, Oslo, leder

Torbjørn Lund, Trondheim

Torbjørg Undem, Stavanger

Lars-Johan Huse, Ålesund

Inger Marie Pedersen, Mandal

 

1995 8. - 10. juni

ble årsmøtet avviklet i Moss med 43 deltakere.

Vert var Berit Bryhn.

 

Vi fikk først et foredrag av Francine Boucher om personlig utvikling, Det moderne kontor ble presentert av Simens Nixdorf, politimester Ann.Kristin Olsens foredrag "erfaringer som kvinnelig leder i offentlighetens lys", trollbandt flere av oss, og avslutningen med prof. dr. juris Carl August Fleischer gjorde oss nesten stumme.

 

Vi var innkvartert på Refsnes Gods, bare det en opplevelse.

 

Galleri F15 ble besøkt og vi fikk en utmerket sightseeing i Moss.

 

Det var det året FFF skiftet leder, vervet gikk til Torbjørg Undem fra Stavanger.

 

Styre:

 

Torbjørg Undem, Stavanger, leder

Johs. Klungsøyr, Ulstein, nestleder

Inger Marie Pedersen, Mandal

Tor-Odd Elnan, Steinkjer

Britt Nordgreen, Bergen

 

1996 6. - 8. juni

ble årsmøtet avviklet i Arendal med i overkant av 50 deltakere.

Vert var Kåre Andersen.

 

Kommunalrettslige emner, klageordninger, ansattes møterett m.m. var det Immanuell Olaussens foredrag på torsdagen. GRID Arendal (Global Resource Information Database) presenterte senterets arbeid, tjenester og arbeidet med lokal Agenda 21. Besøk på Allianse i Longum Park hvor det siste i valgsammenheng ble presentert..

 

En flott båttur rundt Hisøy med mat, trekkspill og sang om bord - skjærgården by night med besøk på Merdø var en flott opplevelse.

 

Styre:

 

Torbjørg Undem, Stavanger, leder

Johs. Klungsøyr, Ulstein, nestleder

Inger Marie Pedersen, Mandal

Tor-Odd Elnan, Steinkjer

Britt Nordgreen, Bergen

 

1997 5. - 7. juni

ble årsmøtet avviklet i Bergen med 55 deltakere.

Vert var Brit Nordgreen.

 

Det lokale folkestyre - perspektiver fra vår hverdag var tema på hele årsmøtet. Formannskapssekretær Johs. Klungsøyr med tema "lokaldemokratiets hjelpeapparat ", en effektiv hverdag v/Ove Skjoldal, mens professor Audun Offerdal trollbandt oss med "det lokale folkestyre.". Journalist Per Jon Odeen, Bergens Tidende tok for seg kommunen og formannskapssekretærer - "sett fra pressehold". Rådmann Elisabeth Enger, Lier kommune fortsatte med "Formannskapssekretæren i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon".

 

Sightseeing på Nordneshalvøen, besøk på Akvariet og turen til Schøtstuene, i et strålende sommervær, (det regnet ikke en dråpe i Bergen) var uforglemmelig.

 

Styre:

 

Torbjørg Undem, Stavanger, leder

Johs. Klungsøyr, Ulstein, nestleder

Inger Marie Pedersen, Mandal

Tor-Odd Elnan, Steinkjer

Britt Nordgreen, Bergen

 

1998 4. - 6. juni

ble årsmøtet avviklet på Stokmarknes - Hadsel kommune med 70 deltakere REKORD

Vert var Arnhild Eilertsen.

 

Vi startet med ordfører Kristian Sundtoft - "Samarbeid/rutiner - formannskapssekretærer/politikerne". Lege Hill Øien kåserte om Kommunikasjon - stress- miljø. Bernt Frydenberg fra KS- klage, klagebehandling og vi fikk erfaringer fra valgobservasjoner fra valget i Rest Jugoslavia.

 

Besøket på hurtigrutemuseet på Stokmarknes, turen med hurtigruta - innom Trollfjorden, og besøket på Galleri Espolin er minner som ikke glemmes.

 

Overnatting i rorbuer og midnattsola på sitt beste kl 01.00 blir heller ikke glemt.

 

Vi fikk en ny leder - Kari Lien fra Drammen overtok.

 

Styre:

Kari Lien, Drammen, leder

Johs. Klungsøyr, Ulstein, nestleder

Inger Marie Pedersen, Mandal

Tor-Odd Elnan, Steinkjer

Britt Nordgreen, Bergen

 

1999 3. - 5 juni

ble årsmøtet avviklet på Steinkjer med 65 deltakere.

Vert var Tor-Odd Elnan.

 

Vi åpent torsdagen "med kritiske blikk på det norske valgsystemet" - 1.amanuensis Frank Aarebrot. Internett/intranett v/Astri Øksenvåg fra Ephorma og PC’er til folkevalgte ved Per Strandmoen. Arkivloven m/forskrifter av avd.dir. Fonnes fra Riksarkivet. Folkevalgtopplæring v/Thomas Scheen KS var nyttige opplysninger til oss sekr. i et valgår.

 

Besøket i Steinkjer kirke med glassmaleriene av Jacob Veidemann, båtturen på Snåsavannet med middag i Brandheia villmarksleir var noe helt annet enn en hotellmiddag. Vi avsluttet med besøk på Stiklestad med omvisning i kirka og på museum/kulturhus - fantastisk.

 

Styre:

 

Kari Lien, Drammen, leder

Britt Nordgreen, Bergen, nestleder

Inger Marie Pedersen, Mandal

Jan Pedersen, Kongsvinger

Tore Hals, Ålesund

 

2000 15. - 17. juni

ble årsmøtet avviklet i Drammen med 63 deltakere.

 

Verter var Kari Lien, Drammen, Eva Myrene, Røyken, Roar Løkkebø Lier, Eva Dammyr, Nedre Eiker, Wenche Lie, Øvre Eiker og Liv Thurid Fossberg, Buskerud fylkeskommune.

 

Emne: valgboka og erfaring med direkte ordførervalg v/rådgivere Marianne Riise og Jan Morten Sundeid fra Kommunaldepartementet. Asbjørn Ausland tok frem erfaringer fra valget i Oslo 1999.

 

Fredagen var viet Lokaldemokratiet inn i År 2000, og Tor Bjørklund fra Institutt for Statsvidenskap med tema "fallende valgdeltakelse og økende mobilisering rundt enkeltsaker". Demokratiprosjekter i Bergen og Drammen ble presentert, og servicetorg og informasjon på nett v/tidl. info.sjef Svein Almedal i Larvik var bra.

 

En båttur opp elva til Fossesholm med flott informasjon om gård og en bit Norgeshistorie var meget godt å få med. Middag på Speilen og spaserturen opp, utsikten over hele Drammen og omegn er uforglemmelig.

 

Som ny leder ble valgt Tore Hals fra Ålesund.

 

Styre:

 

Tore Hals, Ålesund, leder

Aud Lindland, Time, nestleder

Kari Lien, Drammen

Jan Pedersen, Kongsvinger

Torill Bjøntegård, Lunner

 

05.10.00 Inger Marie

 

2001 11. - 13. juni

ble landskonferansen og årsmøtet avviklet i Time kommune på Jæren hotell i Bryne med 55 deltakere.

Vert: Aud Lindland

 

Emne: 1. dag: Rådmann Ole Hetland i Stavanger kommune snakket om endringer i administrasjon og de politiske organene, Sigfrid Gyrøy, avdelingsleder v/Klokkergarden psykiatriske senter i Hå snakket om betydningen av arbeidsglede og hvordan skape dette under omstillinger og konflikter. Jostein Rovik, ordfører i Sandnes snakket om "trenger ordføreren og politikerne formannskapssekretær, og hvilke oppgaver skal i så fallen slik funksjon ha.

 

2. dag: Marit Pettersen, utviklingsavdelingen i Lier kommune holdt foredrag om Kommunen fra samfunnsstyring via forvaltning til tjenesteprodusent. Innbyggerne fra borger til (for)bruker. Eirin Sund, Samferdselsdepartementet snakket om rollen som ombud i en omstillingstid. Endrede krav til prioriteringer og vedtak. Morten Broch, leder for etterutdanning v/BI i Stavanger snakket om kompetanseutvikling for formannskapssekretæren og de politiske sekretariatene. Inger Jonsgård ansatt i politisk sekretariat i Kongsberg delte sine erfaringer fra omstillingen i Kongsberg

 

Utover dette ble det arrangert en kulturell opplevelsestur rundt om på Jæren i "fotsporene" til Arne Garborg. En uforglemmelig tur.

 

Styre:

 

Tore Hals, Ålesund, leder

Arnhild Eilertsen, Hadsel

Knut Skyttersæter, Eidsvoll

Torill Bjøntegård, Lunner

Jorunn Lukashaugen

 

2002 3. - 5. juni

ble landskonferansen og årsmøtet avviklet i Kongsvinger med 63 deltakere.

Verter: Jan Pedersen og Vigdis Wang

 

Temaene for konferansen var:

 

Mandag: Ny valglov. Gjennomgang av ot.prp. 45 (2001-2002) v/kommunal og regionaldepartementet. Ordfører Torvald Hillestad, Re kommune, delte sine erfaringer fra prøveprosjektet direkte valg av ordfører og fra det å være direkte valgt ordfører.

Tirsdag reiste vi på besøk til Arvika kommune (vennskapsbyen til Kongsvinger) der det ble holdt foredrag om Lokaldemokrati og medvirkning på svensk. Deretter snakket Britt Nordgren, ansatt i byrådssekretariatet i Bergen og tidligere tillitskvinne i FFF, om internasjonal kontakt og om det å knytte kontakt over landegrensene. Etter at vi var tilbake i Kongsvinger kommune snakket rådgiver Bjørn Sletbakk, Tingvoll kommune om Tingvoll - den papirløse kommune. Så godt som.

 

Det ble invitert til festmiddag av Kongsvinger kommune. Under middagen ble flere av våre medlemmer hedret og et festlig innslag med Eda-Pelle var høydepunktet.

 

Som ny leder ble valgt May-Britt Mayer Johnsen

 

Styre:

 

May-Britt Mayer Johnsen, Jevnaker, leder

Leif Broch, Eigersund, nestleder

Knut Skyttersæter, Eidsvoll

Rigmor J. Leknes

Jorunn T. Lukashaugen, Lillesand

 

2003 2. - 4. juni

ble landskonferansen og årsmøtet avviklet i Fredrikstad kommune med 74 deltakere.

Vert: Liv Simensen

 

Temaene for landskonferansen var:

 

Habilitetsproblematikk og klagenemndsbehandling v/informasjonssjef Jan Pedersen, Kongsvinger kommune. I foredraget ble det spesielt lagt vekt på endringer ut organiseringen i kommunene (overgang til resultatenheter) og habilitetsproblematikk etter endringer i valgloven.

Orientering om ny valglov v/formannskapssekretær Leif Broch. Det ble spesielt lagt vekt på endring av rutiner som følge av den nye valgloven.

 

Presentasjon av KS’ nye folkevalgtprogram v/formannskapssekretær Rigmor Leknes.

 

Med ønske om å vitalisere kommunestyret har Jevnaker kommune innført ny politisk organisasjonsmodell fra 01.01.03 (Jevnakermodellen). Politisk sekretær May-Britt M. Johnsen orienterte om prosjektet og organiseringen

Orientering om og omvisning i servicetorget og Fredrikstad rådhus v/Fredrikstad kommune v/servicesjef Ingrid Trømborg.

 

Videre ble det en orientering om LivsIT-prosjektet i Asker kommune v/servicetorgleder Morten Bastrup.

 

På ettermiddagen tirsdag var det spasertur til Isegran med omvisning i båthus og utearealer. Festmiddagen var i Det grunnmurede proviantmagasin i Gamlebyen. På onsdag var det orienteringer og rusletur i Gamlebyen der Inger Christine Apenes guidet.

 

Styre

 

May-Britt Mayer Johnsen, Jevnaker, leder

Leif Broch, Eigersund, nestleder

Knut Skyttersæter, Eidsvoll

Rigmor J. Leknes, Vefsn

Einar Sandlund, Inderøy

 

På dette årsmøtet ble medlemskontingenten økt fra kr 900,- til kr 1.000,-.

 

Vedtektene ble også endret.

 

2004 - Svalbard
2005 - Tromsø
2006 - Kristiansund
2007 - Mandal
2008 - Oppdal
2009 - Sandnes
2010 - Bodø
Faglig Forum for Formannskapssektretærer FFF formannskap kommunestyre kommune fylke fylkeskommune forvaltning politikk politisk sekretariat sekretær
web: info helgeland