www.protokollen.no Medlemsinfo To. 28. mai 2020

Faglig Forum for

Formannskapssektretærer

Leder:

Kristin Meek

Trondheim kommune

Tlf.: 93810530

epost: kristin.meek@trondheim.kommune.no

 

 

Klikk for FFF på facebook

Be om å bli medlem
i vår FB-gruppe!

Medlemsinfo

 

Alle kommuner kan bli medlem i Faglig Forum for Formannskapssekretærer. Medlemskapet registreres med følgende opplysninger:

 

  • Fylke 
  • Kommunenavn
  • Kommunenummer
  • Organisasjonsnummer
  • Postadresse
  • Kontaktperson
  • Stilling
  • Dato og signatur

 

Opplysningene sendes pr. e-post til: vera.britt.sommer@rogfk.no 


Kontingenten er for tiden kr 1400,- pr. medlemskommune, med betalingsfrist i henhold til vedtektene

 

For nye medlemmer vil kasserer sende ut faktura etter innmelding av ovennevnte opplysninger.

 

FFF v/kasserer:

Vera-Britt Sommer

c/o Rogaland fylkeskommune

Postboks 130 Sentrum

4001 Stavanger

Konto: 9365 15 60436

Epost: vera.britt.sommer@rogfk.no

Faglig Forum for Formannskapssektretærer FFF formannskap kommunestyre kommune fylke fylkeskommune forvaltning politikk politisk sekretariat sekretær
web: info helgeland