www.protokollen.no Medlemsinfo Sø. 20. okt. 2019

Faglig Forum for

Formannskapssektretærer

Leder:

May-Britt Mayer Johnsen

Jevnaker kommune

Kirkegata 6

3520 Jevnaker

Tlf: 924 00 694

post@protokollen.no

 

Klikk for FFF på facebook

Be om å bli medlem
i vår FB-gruppe!

Medlemsinfo

 

Alle kommuner kan bli medlem i Faglig Forum for Formannskapssekretærer. Medlemskapet registreres med følgende opplysninger:

 

  • Fylke 
  • Kommunenavn
  • Kommunenummer
  • Organisasjonsnummer
  • Postadresse
  • Kontaktperson
  • Stilling
  • Dato og signatur

 

Opplysningene sendes pr. e-post til: post@protokollen.no


Kontingenten for 2016 er kr 1200,- pr. medlemskommune, jfr. vedtektene , med betalingsfrist 4.4.16.

 

For nye medlemmer vil kasserer sende ut faktura etter innmelding av ovennevnte opplysninger.

 

FFF v/kasserer:

Vera-Britt Sommer

c/o Rogaland fylkeskommune

Postboks 130 Sentrum

4001 Stavanger

Konto: 9365 15 60436

Epost: vera.britt.sommer@rogfk.no

Faglig Forum for Formannskapssektretærer FFF formannskap kommunestyre kommune fylke fylkeskommune forvaltning politikk politisk sekretariat sekretær
web: info helgeland