www.protokollen.no Styret Sø. 20. okt. 2019

Faglig Forum for

Formannskapssektretærer

Leder:

May-Britt Mayer Johnsen

Jevnaker kommune

Kirkegata 6

3520 Jevnaker

Tlf: 924 00 694

post@protokollen.no

 

Klikk for FFF på facebook

Be om å bli medlem
i vår FB-gruppe!

Styret

 

Leder      Kristin Meek, tlf. 95330000/93810530
Nestleder Are Ausland, tlf. 92641403/63911002 St.medl(Kasserer)Vera-Britt Sommer, tlf. 51516602 Styremedlem Rita-Mari Keiserås (personkort) Styremedlem Bjarte Stølås Storli 1. varamedlem Gerd S. Måren, Oppdal kommune 2. varamedlem Brit Helene Resell, Sunndal kommune 3. varamedlem Tone Halvorsen, Bærum kommune 4. varamedlem Åge Erstad Remvik, Sula kommune 5. varamedlem Tone Storesætre, Time kommune, tlf.99106691

Fylkeskontakter (oppdateres)

 

Akershus     Elin Tokerød, tlf 64 98 01 00
Aust/Vest-Agder Reidun Fredriksen, tlf 38 18 37 00
Buskerud     Må velges ny!
Finnmark     Ann Britt Sjåstad, tlf
Hedmark     Må velges ny!
Hordaland    Bente Skjerping, tlf 56 19 21 32
Møre og Romsdal Brit Resell, tlf 71 69 90 09
Nordland     Inger Normann, tlf 76 91 21 38
Nordland     Rigmor Leknes, tlf 75 10 10 12
Trøndelag    Hanne Ovesen, tlf 45 26 24 40
Oppland     May-Britt M Johnsen, tlf 61 31 57 01
Rogaland     Mildrid Heimvik,91 54 68 16
Sogn & Fjordane Rita T. Flaten, tlf 57 71 15 50
Telemark     Inger Brit Meland, tlf 
Troms      Må velges ny !
Vestfold     Margaret Oline Bakken, tlf 90 99 67 35
Østfold     Tone E. Myhra, tlf 99204225 
Faglig Forum for Formannskapssektretærer FFF formannskap kommunestyre kommune fylke fylkeskommune forvaltning politikk politisk sekretariat sekretær
web: info helgeland